+31 6 51371369

Hoe je incontinentiemateriaal thuis moet gebruiken om medische complicaties te voorkomen.

Een goed gebruik van het incontinentiemateriaal is van fundamenteel belang om de medische complicaties te vermijden die zijn afgeleid van het gebruik van een hygiënisch absorptiemiddel. Momenteel wordt de controle van het absorptiemiddel handmatig gedaan, elk aantal uren, van 3 tot 5 uur, afhankelijk van de kwaliteit van het absorptiemiddel en de kenmerken van de patiënt. De controle tijdens de nacht is vooral lastig. In verpleeg centra worden meestal twee nachtelijke rondes uitgevoerd, waarbij alle incontinente patiënten worden gecontroleerd. Dit is de grootste werklast tijdens de nachtdiensten. Thuis worden de controles aangepast aan de behoeften van de patiënt. Indien patienten ook gedurende de dag incontinentiemateriaal gebruiken, worden de controles vaak op het toilet gedaan en worden ze vaak nog in de gelegenheid gesteld op het toilet te urineren.

Er zijn veel patiënten die, overdag continent zijn, maar tijdens de nacht wel incontinentiemateriaal nodig hebben: van een bedonderlegger, tot een volledige luier, of zelfs een dubbele (hierover later meer). Het noodzakelijk om het gebruikte materiaal minstens één keer te controleren, hoewel dit afhangt van de slaapgewoonten en de voorkeuren van de patiënt en verzorger. Een goede controle van het incontinentiemateriaal zal lekkages en dus verschoning van het beddengoed voorkomen.

Als de patiënt al lijdt aan luieruitslag of aanleg ervoor heeft, zullen er meer controles plaatsvinden. In veel gevallen worden patiënten om de 2 uur gecontroleerd, zelfs ’s nachts, wat een enorme werkbelasting betekent voor de zorgverlener en constant ongemak voor de patiënt, die voortdurend onderbroken wordt in zijn slaap.

Bij patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie, kan de controle van et incontinentiemateriaal ook een punt van discussie en stress zijn in de relatie tussen de verzorger en de patiënt. De onmogelijkheid om urine- en fecale incontinentie efficiënt te beheren, vooral bij patiënten met dementie in een gevorderde fase, is vaak de reden dat leidt tot het laten opnemen van een familielid in een verpleeghuis. Daarom is elk extra hulpmiddel die het beheer van incontinentiemateriaal vergemakkelijkt, een vermindering van fysieke en psychologische stress voor de zorgverlener en verbetert het de relatie tussen de patiënt en de verzorger.

Contact::